تلفن تماس:

۰۷۱-۳۲۶۷۳۵۴۵

۰۷۱-۳۲۶۷۳۸۴۵

۰۹۱۷۳۱۲۷۶۹۷

آدرس: فارس، شیراز، لپویی خیابان گلستان حد فاصل کوچه ۱۲ و ۱۴